FEEDBACK FORM
CONTACT US
logo
Header
maharaj
SSSPM's INSTITUTES

 

Shri Shivaji Shikshan Prasarak Mandal,

COLLEGE OF NURSING,

BARSHI

Dr. Jagdale Mama Hospital,
Karmaveer Nagar Campus,
Barshi- 413 411
Solapur District Maharashtra State.
Phone: (02184) 295091 , 9890446825
Fax: (02184) 226808